Водни помпи

Водни помпи - как лесно да направим правилния избор. За подробна информация, натиснете тук

Хидрофори

Какво знаем за хидрофорите? Имаме ли нужда от такъв уред? Как най-лесно да изберем правилния хидрофор. Научете повече тук

Електронни уреди EZV за преобразуване на вода в битови инсталации

  уред против котлен камък EZVD 2

 

1. За какво служат уреди EZV….D?

            Уреди EZV….D са предназначени за предотвратяване на образуване на воден камък и за отстраняване на вече образувани твърди отлагания. Предлаганите уреди EZV….D служат и за това да пестят усилието и финансовите средства свързани със смяна или почистване на нагревателните тела на бойлери, перални машини, съдомиялни машини, проточни водонагреватели, душ глави, казанчета на тоалетни и т.н.

2. Какво причинява водният камък?

            Водният камък създава в нашия домашен бит доста затруднения. Освен споменатите вече проблеми става дума и за повишаване разхода на енергия (последица от голямо топлинно съпротивление), понижаване на проходимостта на тръбопроводи (загуби на налягане в разпределението на водата) и намаляване на срока на трайност на задръстените системи.

3. Как е възможно да се предотврати образуването на водния камък?

            Най-лесно би било да се използва т.н. мека вода, т.е. вода несъдържаща камъкообразуващи вещества. Освен това, че такава вода в нашите водопроводни мрежи почти я няма, не би било много полезно за хората, нито и за животните и растенията да консумират такава вода – тъй като тя съдържа много малко минерали. Идеално би било тогава използването на нормална – общодостъпна вода (с известно съдържание на минерали), която обаче не би образувала воден камък. За целта тази обикновена, предимно твърда вода да се държи така във водоразпределителните системи е необходимо да се преустроятфизическите свойства – с каквото стигаме до същността на модерно, екологично, т.н. магнитно преобразуване на водата, което е и основа на действието на уреда EZV.

4. Каква е същността на магнитното преобразуване на вода?

            В ядрото на магнитното преобразуване на вода лежи нарушаване на връзките между камъкообразуващи вещества и молекулите на вода, което се постига напр. посредством въздействие  на електромагнитното поле. Въздействието на постоянни магнити върху ограничаване на образуването на воден камък е известно вече от по- отдавна. Физически преобразувана вода поддържа позитивните си качества приблизително до 72часа след обработката, което е изцяло достатъчно за битови нужди.

5. Каква е същността на уреда EZV...D?

                Бързото развитие на дигитална техника и главно положителни цени на микрокомпютри позволи разработване на уреди EZV на ново качествено ниво. Уредите произвеждат пулсиращо динамично високо непериодично магнитно поле, отличаващо се с нисък разход на електрическа енергия (приблизително 2W), с висока температурна устойчивост и с възможност за свързване с информационни системи.

 
филтри за въздух,филтри за вода,омекотители за вода,биде,бидета,обратна осмоза Здравословен живот и здравословност хранене - диети за бързо отслабване Бързо отслабване в домашни условия