Водни помпи

Водни помпи - как лесно да направим правилния избор. За подробна информация, натиснете тук

Хидрофори

Какво знаем за хидрофорите? Имаме ли нужда от такъв уред? Как най-лесно да изберем правилния хидрофор. Научете повече тук

Дейонизатор RO LAB 10, 30, 60, 80

Дейонизатор RO LAB 10 с производителност до 10 л./час

схема дейонизатор

 

 

 

 

 

 

 

     При желание на клиента при твърда входяща вода преди входа на системата за дейонизация може да се монтира омекотителен филтър, а за получаването и на стерилна вода преди изпускателния кран може да се включи поточна UV-лампа.

2. Принцип на действие и описание на системата за дейонизация:

                RO LAB 10 е съвременен високонадежден апарат с който се получава дейонизирана вода, използвана при лабораторни анализи. Като опция се предлага и ръчен контрол на проводимостта. При достигане на определена проводимост от порядъка на над 1-2 µS/cm се препоръчва системата да се спира и да се извършва сервизно обслужване. Системата се изключва автоматично след напълване на резервоара и изравняването на налягането в системата и захранващата мрежа. Възобновяването на подаването на входяща вода се осъществява след частично или пълно източване на резервоара с дейонизирана вода.

 

                Самия дейонизатор се състои от пет последователно свързани колони, като извършването на основния процес на дейонизиране в модула за обратна осмоза се осъществява след третата колона. Прочистването на входящата вода в колоните протича постепенно:

1.Филтър „Механични частици” 20µм. – той задържа всички частици по-големи от 20 микрона;

2.Филтър „Активен въглен” – използва се за задържане на органичните замърсители и дехлориране;

3.Филтър „Механични частици” 5 µм. – задържа частиците по-големи от 5 микрона;

4.Модул „обратна осмоза” – като активен елемент в модула се явява тънкослойна мембрана тип TFC, която пропуска чистата вода и задържа около 95% от йоните, включително и атомите на тежките елементи, които се отстраняват като отпаден продукт;

5.Модул „Йонен обмен” – включва две колони с пълнеж от йонообменна смола, смесен тип (анионит + катионит), в които се извършва окончателното изчистване на водата от йони

   Получената дейонизирана вода се насочва към водосъдържател 10л. или директно към изпускателния кран. Отпадъчната вода се оттича в канализацията през редукционна клапа, която е разположена на изхода на модула за обратна осмоза. Като опция качеството на дейонизираната вода може да се следи с ръчен кондуктометър.

   Дейонизираната вода, която се получава със системата RO LAB 10със специфична електрическа проводимост до 1 µS/cm отговаря по качество на изискванията на БДС-ISO 3696 „Вода за лабораторни анализи”, степен на чистота 1.

 

3. Смяна на филтърните патрони и пълнежите:

                Преди да се пристъпи към подмяна на филтър или пълнеж трябва да се спре притока на вода към апарата и да се изчака спадане на налягането на 0. За демонтирането на кожусите на колоните да се използва специалния ключ, който е предоставен с апарата.

   Ключът се поставя в долната част на колоната, повдига се към горния край и със завъртане наляво се отвива колоната. При монтаж затягането може да се направи на ръка и само при необходимост леко да се дозатегне с ключ.

                Смяна на филтърния патрон и на йонообменния пълнеж:

1. Демонтира се кожуха на колоната.

2. Освобождава се употребения филтър чрез изтегляне нагоре.

3. Поставя се на новия патрон или патрона с пълнеж и колоната се напълва дейонизирана вода.

4. Монтира се отново кожуха на колоната. Пуска се притокът на вода под налягане и апаратурата може да се промива до получаване на  продукт с проводимост 0.2 – 0.4 µS/cm. Обработваната в това време вода може да се отведе към отпадната.

5. След монтиране кожуха на петата колона апаратурата е готова за работа.

6. Смяната на RO модула може да бъде възложена на доставчика.

Смяна на RO модула:

1. Развива се капака на RO модула и се изправя във вертикално положение.

2. Изважда се тънкослойната мембрана от кожуха на модула.

3. Непосредствено преди монтажа новата тънкослойна мембрана се изважда от защитната опаковка, по обратния ред се закрепя в кожуха на колоната и заедно с него се монтира. Важно условие е след изваждането на тънкослойната мембрана от защитната опаковка никога да не се оставя да изсъхне напълно.

4. Изважда се маркуча, захранващ входа на четвъртата колона и системата се промива.

5.Поставя се маркуча след модула „Обратна осмоза” във входа на четвърта колона и системата е готова за работа. Продуктът се източва през изпускателния кран и се контролира с кондуктометър. След получаването на поток вода с ел.проводимост 0.1 – 0.2 µS/cm изпускателния кран се затваря и започва пълненето на резервоара.

 

4. Указания за обслужване и поддръжка:

                Поддръжката на апарата се състои в смяна на филтрите и пълнежите. Ежемесечно трябва да се контролира налягането във ВиК мрежата, температурата на водата, ежедневно проводимостта на водата с ръчния кондуктометър, извън тези изисквания системата може да работи без надзор.

   Препоръчва се механичния филтър 20 µm да се подменя на период 1-2 месеца и всеки път, когато се забележи съществена промяна в цвета му или намалее производителността на системата. Филтри  „Активен въглен” и „Механични частици” 5 µм се препоръчва да се подменят през 3-4 месеца.

   Йонообменната смола е наложително да се сменя всеки път, когато се установи повишена ел.проводимост над 2-3 µS/cm.

 

5. Възможни повреди и как да ги отстраним:

ПОВРЕДИ

ИНДИКАЦИЯ

ОТСТРАНЯВАНЕ

 

 

 

Малка производителност

а) Промяна в цвета на първия механичен филтър

б) Ниско налягане на входящата вода – под 2.5 – 3 бара

в) Проверка на втория механичен филтър

Смяна на филтъра в първата колона

 

 

 

Смяна на филтъра в третата колона

Висока проводимост

На дисплея е изписана стойност над 2-3 µS/cm

Смяна на йонообменната смола

В случай на нужда трябва да се контактува със съответната специализирана фирма.

 

6. Сервиз:

                Доставчикът осигурява безплатен сервиз за първоначалния пуск и обучение. След това сервизът се заплаща. Сервизни услуги, резервни части, патрони, пълнежи и принадлежности могат да се поръчат от доставчика.

7. Условия за правилно функциониране на модула „Обратна осмоза” и системата като цяло:

                1. Температурата на протичащата вода не трябва да бъде под 2 и над 40°С.

                2. Налягането в системата не бива да бъде под 2.8 бар и не трябва да надхвърля 6.0 бар.

                3. Общата концентрация на разтворени соли в захранващата вода не трябва да превишава 2000 ppm. (мг./л.).

                4. Общата концентрация на разтворени йони на желязото и мангана в захранващата вода не трябва да превишава 0.05 ppm. (мг./л.).

                5. pH- на захранващата вода трябва да е в обхвата 2.0 ÷ 11.00

                6. Температурата на помещението, в което се намира системата не трябва да пада под 0°С.

                7. Да се подменят редовно филтрите за механични частици и активен въглен в указаните срокове и всеки път, когато е установена допълнителна необходимост.

 
филтри за въздух,филтри за вода,омекотители за вода,биде,бидета,обратна осмоза Здравословен живот и здравословност хранене - диети за бързо отслабване Бързо отслабване в домашни условия