Водни помпи

Водни помпи - как лесно да направим правилния избор. За подробна информация, натиснете тук

Хидрофори

Какво знаем за хидрофорите? Имаме ли нужда от такъв уред? Как най-лесно да изберем правилния хидрофор. Научете повече тук

Хидрофори с междинен резервоар и директно водочерпане

Принцип и действие на водоснабдяването в населени места.

     Водоснабдяването на населени места се осъществява чрез подаване на вода във водоснабдителната мрежа от резервоари с голям обем, които са разположени на достатъчна височина над нивото на населеното място, така че да осигуряват налягане без монтирането на хидрофори. Приблизителното налягане е 5 -6 bar, което би означавало около 50-60 м. воден стълб. Принципно се приема, че налагането в отделните точки на водоснабдителната мрежа е еднакво и при условие, че сградната водопроводна мрежа е оразмерена правилно, налягането във всеки консуматор трябва да бъде еднакво.

Хидрофор

Магазин H2O e дистрибутор на помпи за вода: Wilo, GRUNDFOS и SAER.

За въпроси и поръчки, моля, позвънете на тел.:

 

032 / 62 89 64 

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Самозасмукваща Jet помпена система, състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 l мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване. Помпата е корозионно устойчива, а наличието на мембранен съд предотвратява честите включвания на мотора. Системата е изцялоокомплектована и лесна за монтаж.

Кога се налага монтаж на хидрофори ?

        В най-общите случаи монтирането на хидрофор се налага, когато по една или друга причина количеството на хидравличните загуби се увеличи и дебита в крайните точки на градската водопроводна мрежа е недостатъчен за потребителите. Причините за промените в налягането могат да бъдат различни : строеж на нови сгради, надстрояване на съществуващи такива, промяна на предназначението ( от жилищникъмтърговки площи – например ресторанти ) и др.

В случаи като тези се налага монтиране на хидрофор с междинен резервоар, тъй като монтаж на хидрофор с директно водочерпене е недопустимо и забранено. Вторият вид хидрофори биха увеличили хидравличните загуби и понижили налягането в мрежата.

Вторият основен случай, който налага монтирането на хидрофорни уредби е, когато към водопроводна мрежа с малък диаметър се присъединят много консуматори. В този случаи е наложително да се монтира хидрофор с междинен резервоар.

Когато в границите на населеното място или в близост до него има голямо количество подпочвени води с нужния дебит, има възможност да се използва хидрофорна уредба. След химичен анализ на вода, който да удостоверява годността и следва да се издаде сертификат за водочерпене посредством хидрофор. В този случай себестойността на вода е по-ниска от тази във градската водопроводна мрежа.

Монтирането на хидрофори с междинен резервоар се налага и в случаи , когато в зони с по-ниско налягане се строят високи сгради. В този случаи високите сгради увеличават хидравличните загуби и консуматорите след тях няма да имат нужното предвидено налягане.

 

Разлики между водоснабдяване с хидрофор и водоснабдяване от градската водоснабдителна мрежа.

1. Налягането на хидрофора зависи от налягането и дебита на помпата. При хидрофорни уредби с механичен пресостат тези характеристики се изменят в зависимост от консумацията.

2.Обемът на хидрофора влияе само върху честотата на включване и изключване на помпата, а не върху налягането в сградата или консуматора.

3. Ако хидрофорът е с електронен пресостат, потребителите имат възможност да задават минимално налягане, при което да се включи помпата.

 

Тук може да разгледате схеми на свързване и монтаж на помпи за вода:

Схема на инсталиране на хидрофор с потопяема помпа

Схема на потопяема помпа

Схема на свързване на стационарна помпа от кладенец

Схема на пресостат

Схемана стационарна помпа

Инструкция за помпа за вода - 1 страница

Инструкция за помпа за вода - 2 страница

Монтаж на потопяема помпа

 

 Свързани продукти:

Wilo Jet WJ copy  Grundfosliterature-3  pomp MBS1 
Помпа за вода Wilo  Помпа Grundfos CM  Помпи Saer
 
филтри за въздух,филтри за вода,омекотители за вода,биде,бидета,обратна осмоза Здравословен живот и здравословност хранене - диети за бързо отслабване Бързо отслабване в домашни условия