Водни помпи

Водни помпи - как лесно да направим правилния избор. За подробна информация, натиснете тук

Хидрофори

Какво знаем за хидрофорите? Имаме ли нужда от такъв уред? Как най-лесно да изберем правилния хидрофор. Научете повече тук

Инструкция за експлоатация на автоматичен омекотител за вода

Кратка инструкция за Атоматичен омекотител за вода:

 1bsc25-c-4z    Омекотяването на водата в дома по метода на йонообмена е признат в целия свят и безопасен начин на премахване на карбонатните и сулфатни соли на Mg и Ca, които определят постоянната твърдост на водата.

Ето няколко предимства на нашите системи за омекотяване на водата:

- Качеството е без конкуренция като метод на действие.

- В нашите системи се използват контролери Logix на американската фирма Pentair.

- Нашите системи използват иновативен вид смола, която има 5 действия!!!

rsz h2o mixed resins- Монтажът е лесен и веднага ще можете да се радвате на мека вода.

- Високо качество на употребените материали и безопасно ел. захранване.

- Евтина поддръжка и голяма производителност.

 

Нашата брошура за омекотители с автоматична глава Pentair 368, може да разгледате тук : лице и гръб

 

Важна информация:

   Преди започването на монтажа е задължително да се запознаете с инструкциите и прилагате всички норми касаещи безопасното въвеждане в експлоатация и работа на уреда.

При възникнали допълнителни въпроси трябва да се свържете с дистрибутора на уреда. Спазването на инструкцията ще обезпечи безопасното и полезно използване на закупения уред. Неприлагането на съветите от инструкцията може да бъде причина за материални повреди или наранявания.

1. Бъдете много внимателни, използвайки електрически инструменти.

2. В никакъв случай не потапяйте захранващият кабел или щепсела във вода или други електропроводими течности.

3. За да избегнете токов удар, инсталацията трябва да се извършва с повишено внимание.

4. Не докосвайте електрическите части с мокри или влажни части на тялото.

5. Уредът да се пази от малки деца или неупълномощени лица.

6. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от електрическата мрежа, ако намерите някаква повреда.

7. Никога не включвайте уреда, ако той е повреден или ако има повреден захранващ кабел или щепсел.

8. Устройството може да работи само във вътрешността на сградата.

9. Устройството, захранване, кабел и щепсел не трябва да се допират до горещите части на други уреди (готварска печка, микровълнова печка, фурна и т.н.)

10. Кабелът не може да виси свободно или да бъде изложен на механични повреди.

11. Винаги изключвайте уреда чрез издърпване на щепсела от контакта и спиране на водоснабдяването.

12. Инструкцията за експлоатация трябва да се спазва през целия период на експлоатация на уреда.

13. Всички мерки за безопасност трябва да се спазват от страна на потребителя .

14. Ако имате някакви проблеми, моля свържете се с оторизиран сервиз или дистрибутор.

 

   Омекотителят за вода премахва калциеви и магнезиеви катиони, отговорни за твърдостта на водата и може да премахне съединения на двувалентно желязо разтворени във вода до максимална концентрация от 2.0 мг Fe / литър. Устройството не премахва желязо под формата на органични съединения и не подобрява вкуса и мириса на замърсена с химични съединения или сероводород вода.

Температурата на околната среда, при които работи устройството не може да бъде по- ниска от 4⁰C и по- висока от 40⁰C. Максимална температура на водата не може да бъде по-висока от 45⁰C.

   Устройството работи с напрежение 12 V. Моля, използвайте захранващ адаптер. Ако кабелът е повреден, незабавно изключете трансформатора. Преди повторно да използвате устройството сменете кабела. Омекотителят не може да се използва за пречистване на водата с необичайни физико- химични параметри. Тези устройства не премахват микробиологично замърсяване.

Разопаковане :

   Внимателно извадете уреда от кутията. Проверете за евентуални повреди. Устройството се доставя сглобено, което го прави тежко.

При пренасянето, моля обърнете специално внимание уредът да не се обръща надолу.

Условия за присъединяване към водопроводната мрежа:

   За да работи правилно омекотителят налягането на водата не трябва да е по- малко от 2.2 бара и по- голямо от 6.0 бара. Ако налягането е по- малко трябва да се използва хидрофор, а когато налягането надвиши максимално допустимото трябва да се приложи редукция на налягането. Ако налягането на водата е много високо (над 5.0 бара е напълно възможно през нощта да надвиши 6,0 бара) ви препоръчваме да се инсталира регулатор на налягане или редуцир- вентил.

За да се контролира налягането в системата предлагаме монтаж на манометър.

Омекотителят трябва да се инсталира на входа на водопровода, след водомера.

Устройството трябва да се намира в близост до канализационна тръба.

Ако омекотителят се инсталира преди бойлер или котел, препоръчваме да се монтира възвратен клапан за предотвратяване на връщането на гореща вода в уреда.

Устройството трябва да се монтира на място предпазено от замръзване.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от твърде ниски или твърде високи температури на водата .

Устройството трябва да бъде постоянно свързано към електрическата мрежа.

Водопроводни части като клапани, датчици, предварителен филтър или възвратен клапан не са окомплектовани с устройството и се купуват отделно.

Препоръчваме инсталирането се извършва от квалифициран водопроводчик.

 omekotitel shema na varzvane

Присъединяване към канализация:

   За свързване на маркуча за мръсната вода, използвайте еластичен маркуч с размер 1/2" (DN13). Единият край да се намушка на накрайника на изхода на промивната вода разположен в задната част на програматора, а другата да се свърже с канализационна тръба. Маркучът трябва да се монтират по такъв начин, че по време на промиването да не бъде изтръгнат от канализационната система. Той не трябва да бъде изкривен или усукан.

Свързване на преливника:

   Преливникът излиза от страничната стена на корпуса на уреда и осигурява допълнителна защита от преливане на солевия разтвор, ако етапът на попълването на солевия разтвор евентуално не завърши в съответствие с програмата. Преливникът трябва да бъдe свързан към канализационната система (Забележка:тръбите, които отиват в канализационната система, трябва да имат две независими връзки. Не трябва да се обединяват). Свързването на преливника трябва да се извърши под коляното излизащо от корпуса. Излишната вода се оттича чрез гравитацията.

Пълнене на омекотителя с вода :

   За да се предотврати вкарването на въздух в инсталацията (след направата на ВиК инсталацията) да се отвори първия кран довеждащ водата и след това бавно да се отвори главния спирателен кран на сградата. По този начин се отстранява въздухътнамиращ се в цилиндъра със смолата и в инсталацията. Жълтият цвят на водата е нормален докато се изплакне йонообменната смола.

Пускане в експлоатация :

   Доставеното устройство е програмиранои работи веднага след инсталирането.

За да се проведе първата регенерация е необходимо да се изсипе таблетирана сол в контейнера и наливане на около 10 литра вода. Допълването на водата ще се извърши автоматично. Попълване на изразходваната сол е отговорност на потребителя. Липсата на сол или малко количество няма да доведе до повреда на устройството, но омекотяването ще бъде неефективно.

Образуване на твърда кора или буца от сол:

   Образуването на твърда кора или буца от спечена сол е в резултат на употреба на сол с ниско качество или прекалено редки регенерации. Създаването на такава образувания е причина за неефективни регенерации. Периодично проверявайте солта в контейнера, тя трябва да е рехава и премахвайте евентуално образувалите се наслагвания и буци.

Консумация на вода по време на регенериране :

 

   Устройството автоматично си издава вътрешен байпас по време на периодичното регенериране. Това е с цел да не се причинява неудобство на потребителите. Фабрично настроеният час по подразбиране за регенерация е 2:00 часа през нощта, но може да се настройва.

НЕИЗПРАВНОСТ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ:

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Водата след омекотителя е твърда или недостатъчно мека

 

Липса на сол в резервоара.

Да се добави сол и да се предизвика принудителна регенерация след 1 час.

Липса на ел. захранване.

Да се осигури ел. захранване. Да се предизвика незабавна регенерация.

Запушен маркуч към канализацията.

Да се отпуши маркучът отвеждащ изразходвания разтвор към канализацията.

Водата след омекотителя е твърда, нивото на сол в резервоара не намалява.

Твърда кора или буца в резервоара за сол.

Да се отстрани буцата или кората и да се извърши принудителна регенерация след 1 час.

Понякога водата е твърда.

Неправилно програмирано време на регенерация.

Да се програмира правилното време не регенерациите.

Зададена е ниска стойност на твърдостта на входящата вода.

Да се изследва твърдост на водата и да се програмират правилни стойности.

На дисплея се появява неправилен код за даден модел на омекотителя.

Необходима е намеса на специалист.

Неконтролиран теч на водата.

Да се провери инсталацията и да се отстранят течовете.

 

Таблица за конвертиране на единици на твърдост на водата:

 

mmol/l

mval/l

mg CaCO3/l (ppm)

Немски градус

Френски градус

gpg

1 mmol / l =

1

2

100

5,6

10

5,8

1 mval / l =

0,5

1

50

2,8

5

2,9

1 mg CaCO3 /l =

0,01

0,02

1

0,056

0,1

0,058

1 немски градус =

0,179

0,357

17,9

1

1,79

1,04

1 френски градус=

0,1

0,2

10

0,56

1

0,58

1 gpg =

0,143

0,29

14,3

08

1,43

1

 

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

 

Входът на програматора е замърсен при монтажа на водната инсталация

Да се почистят остатъците и програматорът

Замърсен предварителен механичен филтър

Патронът да се почисти или подмени

Наличие на въздух в инсталацията

Да се провери инсталацията и да се провери за наличие на солев разтвор в резервоара

Прекалено много време за наливане на вода в резервоара на солев разтвор

Да се намали времето на наливане на вода в резервоара на солев разтвор (цикъл 4)

Уредът не засмуква солев разтвор

Прекалено ниско налягане във водопровода

Да се увеличи налягането до мин. 2.2 бара

Запушен или блокиран маркуч довеждащ солев разтвор към програматора

Да се провери маркучът и да се отстранят евентуалните запушвания

Теч от маркуча довеждащ солевия разтвор към програматора

Маркучът да се подмени

Повреден инжектор

Инжекторът да се подмени

Постоянен теч към канализацията

Чужди тела в клапана

Да се провери вътрешността на клапана, да се отстранят замърсяванията и да се провери действието на клапана в различните работни фази на уреда

Прекъсване на ел. захранване по време на регенерация

Да се провери ел. захранването.

Да се постави байпасът в затворено положение до възстановяване на ел. захранването.

 

Свързани продукти:

 smola-omekotitel  omekotite1l copy         h2o sol omekotitel
 Смола катионит за омекотяване Омекотител GGAF-30 - 1035  Омекотител GGAF-05-T
 
филтри за въздух,филтри за вода,омекотители за вода,биде,бидета,обратна осмоза Здравословен живот и здравословност хранене - диети за бързо отслабване Бързо отслабване в домашни условия