Водни помпи

Водни помпи - как лесно да направим правилния избор. За подробна информация, натиснете тук

Хидрофори

Какво знаем за хидрофорите? Имаме ли нужда от такъв уред? Как най-лесно да изберем правилния хидрофор. Научете повече тук

Инструкция и препоръки за монтаж и експлоатация на Ултравиолетови стерилизатори (UV системи)

Ултравиолетов филтър ( UV система - стерилизатор)

УВ стерилизатор-УВ дезинфекция-ув система-UV системи-UV лампи-UV система-UV лампа-UV sistema-uv sterilizator-uv lampa-uv lampi-uv sistemi

 I.Компоненти

    1.Радиационна камера
    2.Захранващ блок
    3.Крайна капачка
    4.Мека гайка (букса)
    5.Отвор за наблюдение (при някои модели няма)
    6.UV лампа
    7.Кварцова тръба
    8.„ О” пръстен
    9.Стоп пружина (при някои модели няма)
    10. 4- иглов присъединител на лампа

 II.Начално пускане

    1.Свържете радиационната камера с водната мрежа
    2.Поставете кварцовата тръба в радиационната камера ( ако не е монтирана от производителя )
    3.Поставете UV лампата в кварцовата тръба
    4.Свържете 4- иглов присъединител (10) с UV лампата
    5.Свържете (4) с (10)

 III.Стартиране

Включете електрическото табло в контакта на електрическото захранване. Трябва да видите светлина от отвора за наблюдение.
Внимание: Пазете очите си от попадане на пряка ултравиолетова светлина- тя уврежда очите!

 IV.Техническа поддръжка

Един или два пъти годишно почистете кварцовата тръба с алкохол, като направите следното:

- Изключете захранващия блок от мрежата
- Затворете входящия приток на вода
- Отворете изходящия кран
- Извадете четириигловия присъединител (10)
- Отвийте крайната капачка (3)
- Отстранете „О” пръстена и извадете кварцовата тръба и я почистете

Предупреждение! Живота на UV лампата е 9000 часа непрекъсната работа. Препоръчва се лампата да се подменя веднъж годишно!

- Стерилизатора може да бъде монтиран вертикално и хоризонтално
- Сглобяването на кварцовата тръба (7) и лампата (6), трябва да се направи при изключено електрозахранване
- След почистване на кварцовата тръба и поставяне на UV лампа, внимавайте да не ги пипате без предпазни ръкавици.

V. Сглобяване на UV лампа с кварцовата тръба

- Въведете затворения край на кварцовата тръба в радиационната камера
- Сложете „О” пръстена (8) със смазка
- Фиксирайте крайната капачка (3) и плоския пръстен (9)
- Въведете UV лампа от отворения край на кварцовата тръба
- Направете същите операции по обратен път за разглобяване

Предупреждение! Кварцовата тръба и UV лампата са много чупливи. При работа бъдете много внимателни!

 VI. Препоръки

- UV лампатае с живот 9000 часа. Стерилизатора е подготвен да работи непрекъснато. Всяко включване и изключване намалява живота на UV лампа с 1 час. Препоръчваме Ви да работи непрекъснато.
- Стерилизатора трябва да е пълен с вода преди стартиране
- Избягвайте гледането на UV светлина без защитни очила, защото това уврежда очите.
- Преди отварянето на контролната кутия изключете електрическото захранване.
- Електрическата инсталация трябва да е заземена.

 VII. Техническа поддръжка

Почистване на радиационната тръба - да циркулира почистващ разтвор на HCl 2%,през стерилизатора и след това измиване с вода.

Почистване на кварцовата тръба - необходимо е почистване на кварцовата тръба, както следва:

Химическо почистване - да циркулира почистващ разтвор от вода HCl 2 % през кварцовата тръба и след това измиваме с вода.

Ръчно почистване – извадете кварцовата тръба и почистете с памук.

 

 UV-Lamp        UV-Lamp      PV-52T
Видове UV системи Luxe Style Система UV Luxe Style 16 W AquaLight PUV PV52T
 
филтри за въздух,филтри за вода,омекотители за вода,биде,бидета,обратна осмоза Здравословен живот и здравословност хранене - диети за бързо отслабване Бързо отслабване в домашни условия